Tiszta Ház – rehabilitáció

Tiszta ház rehabilitáció program - függőségek
T
ámogatott Lakhatás
I smeretszerzés
S zükségletek szerinti támogatás
Z árt és nyitott
T erápiás közösség
A bsztinens környezet
H ogyanok
Á tformálódás
Z avaró körülmények nélkül

 

 

Ajánljuk, ha…

Szüksége lenne rá, de az élethelyzete nem teszi lehetővé, hogy izolált, bentlakásos rehabilitációs programban vegyen részt. Esetleg a munkája mellett szeretne – kevésbé kötött keretek között – felépülési programban józanodni.

Bentlakásos rehabilitációs program után védett környezetben szeretne megerősödni, visszailleszkedni a valós társadalmi környezetbe és ehhez „félutas házban” szeretne élni.

Mert függősége miatt egzisztenciálisan nem vesztett el még mindent, vannak még támogató családtagok, lakhatás, munka esetleg iskola, de a közeg ahol él veszélyes arra nézve vagy lehetetlenné teszi, hogy absztinenssé váljon vagy az maradjon.

Akár évek óta a felépülésben van, de megreked egy bizonyos szinten és szeretne ezen túljutni.

Már képes is szer nélkül élni, de az egyéb keresztfüggőségeivel kapcsolatban segítségre van szüksége, hogy ne kockáztassa tartós józanságát.

Pécs környékén él ugyan, de anyagi és-/közlekedési lehetőségeik nem teszik lehetővé, hogy ambuláns kezelésben vegyenek részt vagy az ország más részéből szeretné igénybe venni ambuláns rehabilitációs kezelésünket.

Hogyan működik a Bázis Tiszta Ház program?

Három, összesen 32 – 10, 10, 12 –  fő részére fenntartott házunkban józanodni vágyó szenvedélybetegek élnek együtt közösségben.

Segítséget kapnak szakembereinktől – egyéni szükségleteik alapján – a józanná váláshoz és maradáshoz – szakmai szolgáltatások formájában, ezek: egyéni konzultációk, csoportfoglalkozások.

A lakók

Vállalják a számukra kijelölt mentorral az együttműködést.

Strukturált napirendet alakítanak ki.

Új egzisztenciájuk megteremtéséhez, munkahelyi és szociális problémáik megoldására törekednek, oly mértékben, hogy ez lehetővé tegye önálló életvitelük kialakítását. Szükség szerint ehhez is számíthatnak segítségre. Munkát keresnek és vállalnak, legális keresetükből tartják fenn magukat, megtanulnak a pénzzel gazdálkodni.

Önsegítő közösségekben való aktív részvétel nyomán fokozatosan megváltozik szemléletük, szokásaik, gondolkodásuk, jellemük..

A Házban lakóknak szükséges az együttélés szabályait betartani, magatartásukban és tevékenységükben tekintettel lenni egymásra

A Házban lakóknak szükséges az együttélés szabályait betartani, magatartásukban és tevékenységükben tekintettel lenni egymásra. Lehetőségeikhez mérten segítséget nyújtanak társaiknak problémáik megoldásában. Törekednek a tartalmas, felépülést támogató életmód, a családias, konfliktusmentes légkör kialakítására, valamint az új lakók beilleszkedésének támogatására.

A kezelési program időtartama – egyéni igények szerint – fél-egy év.

A kezelési program időtartama – egyéni igények szerint – fél-egy-másfél év.

A lakók kétágyas bútorozott szobákban laknak. A Házak berendezett és eszközökkel felszerelt konyhával, fürdőszobával, közös helyiséggel, kerttel stb. ellátottak.

Hogyan vehető igénybe?

Absztinencia vállalása szükséges.

A felvétel kérelmezésekor munkahellyel, vagy egyéb olyan rendszeres jövedelemmel szükséges rendelkezni (pl.: nyugdíj, rokkant járadék, stb.), ami biztonságosan fedezi a térítési díj megfizetését, a bentlakás költségeit és a megélhetés minimális szintjét. Ennek hiányában 1 hónap türelmi idő kapható.

A térítési díj összege: 26.000 Ft / hó

A jelentkezés módja:

Az ország egész területéről várjuk a jelentkezőket.
Felvételi beszélgetésre időpont egyeztetése szükséges.
Személyesen: 7621 Pécs, Király u. 21.
Telefonon: Horváth Tibor, 20/426-1454
Írásban: addikt.kozossegi@gmail.com

Facebook