Szakmai információk

Együttműködések partnerintézményekkel:

Terápiás kezelésen való részvétel elősegítése, előgondozás céljával:

Kapcsolataink a régióban működő rehabilitációs intézményekkel:

Minnesota és minnesota jellegű terápiás közösségek:

Reménység Rehabilitációs Ház, Nágocs

INDÍT Közalapítvány „Változóház” Rehabilitációs Otthona, Pécsvárad

Szigetvári Kórház Alkohológiai Osztálya, Szigetvár

Mérföldkő Drogrehabilitációs Otthon, Kovácsszénája

Leo Amici Alapítvány, Komló

A Reménység Rehabilitációs Házzal különösen gyakori az együttműködésünk, mert az intézmény profilja nyomán klienseink leginkább ezt a lehetőséget veszik igénybe és fenntartónk az intézmény működtetésében közreműködik. Szoros szakmai együttműködéssel végezzük klienseink előgondozását.

Minnesota jellegű terápiás közösségek kezelési elvei, módszerei:

  • terápiás közösségek
  • multiprofesszionális team
  • betegség elv
  • 12 lépéses önsegítő közösségek ajánlása

http://fuggovagyokmittegyek.hu/

Ambuláns ellátás:

http://www.indit.hu/kert_addiktologiai_gondozo

Rehabilitáció:

Reménység Rehabilitációs Ház

http://alkoholbeteg.hu/

Leo Amici 2002 Addiktológiai Alapítvány

http://www.leoamici.hu/

Mérföldkő Egyesület

http://merfoldkorehab.hu/

Pécsváradi Változóház

http://www.indit.hu/valtozohaz

Egyéb kezelőhelyek:

Bethánia Rehabilitációs Otthon, Siklós-Máriagyűd

Tolna Megyei Kórház Szocioterápiás és Rehabilitációs Osztály és Addiktológiai Szakambulancia, Szekszárd-Palánk

Egyéb együttműködő partnereink, kezelőhelyek a régión kívül:

Félút Centrum, Budapest

Merényi Gusztáv Kórház Addiktológiai Osztálya, Budapest

További stratégiai partnereink. Egészségügyi intézmények:

PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Pécs MJV Egyesített Egészségügyi Intézmények Lelki Egészségvédő és Gondozó Intézet, benne Addiktológiai Gondozó

INDÍT Közalapítvány, Drogambulancia

Szociális intézmények:

Szenvedélybeteg személyek számára ellátást nyújtanak:

INDÍT Közalapítvány alacsonyküszöbű szolgáltatásai, közösségi ellátása

„Tisztás Szenvedélybetegek” Nappali Intézménye, Drogkonzultációs Központ

Egyéb szociális intézmények:

Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szolgáltatásunk egyik legnagyobb stratégiai partnere PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika. 2011-ben klienseink 23,4%-a delegálásuk nyomán érkezett hozzánk.

További partnereink:

– Pécs MjV Integrált Szociális Intézmény – Közösségi Pszichiátriai Ellátás, „Kapcsolat Klub – Közösségi Ház”

– Támasz Alapítvány

– Remény Háza

– Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány

– Regionális Büntetés-végrehajtási Intézet

– BM Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata

– Pécs MjV Gyámhivatala

– Ifjúságért Egyesület

– 4 M Szolgáltatás

– egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézmények

– háziorvosok

– pszichiátriai gondozó, pszichoterápiás intézmények (Megújulás

Családterápiás Intézet, Mentálhigiénés Intézet)

– munkáltatók

– védőnők

Szolgáltatásunk 13 stratégiai szakmai partnerünkkel írásos megállapodásban rögzítette együttműködésünk tartalmát, köztük az INDÍT Közalapítvány újonnan létrehozandó közösségi ellátásával. A szolgáltatással célcsoporti megosztás szerint szeretnénk együttműködni, kölcsönösen delegálva egymáshoz a szervezetek profiljához illő klienseket.

Közösségi ellátásunk közösségi munkacsoport (multidiszciplináris team) keretében működik –ellátott állapotának szükségletei szerint eseti megbeszélések formájában működünk együtt partnereinkkel. Leggyakoribb tartalom: delegálás, közös esetmunka.

A térségben működő KEF-vel együttműködünk a szenvedélybetegeket érintő akciók, valamint közös pályázatok megvalósításában.

Szakmai tevékenységeink során további szervezetekkel működünk együtt, főként pályázati, reprezentációs tevékenységeink során:

Pécsi Esélyek Háza
Pécsi Szociális Kerekasztal
A Szociális Szolgáltatások Egyesülete – pszichoszociális munkacsoport tagjai vagyunk
Önkéntes Központ Alapítvány
Forrás Mentálhigiénés Központ, Debrecen, referencia intézmény, szenvedélybetegek közösségi ellátásai
Pécsi Tudományegyetem Szociális munka és Szociálpolitikai Tanszék

Az Országos Közösségi Ellátások Egyesületének tagja vagyunk, ezen keresztül aktív szerepet vállalunk az országos szakmai szervezetekkel való kapcsolattartásban, a hálózati munka bemutatásában.

Pályázati együttműködések:

Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft.

Szociális Szolgáltatások Egyesülete

Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft Tett-Hely Ifjúsági Szolgálat

Együttműködő partnereinkkel közösen végzünk esetkezelést, az interprofesszionalitás hatékonyságára építve. Partnerkapcsolataink kétoldalúak, ami elősegíti, hogy klienseinket delegálhassuk a számukra szükséges szolgáltatások igénybevételéhez.

Fontosnak tartjuk a kapcsolattartást önsegítő közösségekkel.

Elérés:

A kliensek elérését szolgáló tájékoztató anyagaink nyomán, ill. a kliensektől származó információk alapján is egyre többen keresnek meg minket Figyelemkeltő hatása eddig leginkább kihelyezett plakátjainknak és ismerősök ajánlásának volt. Évről évre nőnek a magán megkeresések is: az összes új igénybevevők arányában az alábbiak szerint: 2008: 13,3%, 2009: 26,1%, 2010: 39,6%, 2011: 38,7% – ami szolgáltatásunk ismertségét és elfogadottságát jelezheti véleményünk szerint.

Facebook