Ambuláns szolgáltatás

Közösségi ellátásunk elsődlegesen az érintettek felkutatására, mielőbbi elérésére és kezelésbe vételére törekszik, majd bevonásukat követően hosszú távon, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében is történő kezelést nyújt számukra.
A közösségi ellátás főként egyéni kezelési alapokon nyugvó – csoportfoglalkozásokkal megtámogatott – szakmai tevékenységét egy nappali intézmény létrehozásával kívántuk továbbfejleszteni, ami a kliensek számára intenzívebb kezelési formák nyújtását teszi lehetővé.

Nappali ellátás
A szakmai tevékenység súlyponti elemei a csoportfoglalkozások, valamint a közösségi és egészségügyi, ill. szociális rehabilitációs, re-integrációs tevékenységeink. A terveink megvalósításához leginkább illeszkedő, adaptálható programként az ún. Minnesota-modell, ennek is speciálisan a Nagy-Britanniában, Robert Lefever vezetésével működő Promis központ által nyújtott ún. Tanácsadó Szolgálat Nappali Kezelését gondoltuk.

Programunk a fenti két otthonközeli formában tevékenykedve hatékony a bentlakásos rehabilitációs kezelés kiváltásában. A korai kezelésbe vétel esetén a beavatkozások sikeresebbek, de a rehabilitációs célú intervenciók szükségesek a józanság eléréséhez, megtartásához.
Ez az igény az országos szociális ellátórendszer prioritásaival is összhangban van, ami az alapszolgáltatások hatékonyságát és költséghatékonyságát előtérbe helyezi az intézményi ellátásokkal szemben.

Az igénybevevők köre:
Szolgáltatásunk célcsoportja BNO 10 kódkönyv F 10-19 diagnózisba besorolható szenvedélybeteg személyek: elsősorban alkoholbetegséggel, gyógyszerfüggőséggel, illetve egyéb kóros függőség által okozott mentális és viselkedési zavarokkal – különösen játék- vagy munkamánia, társfüggőség – küzdő ellátottak.

Férőhelyek száma és nemi megoszlása:
közösségi ellátás: 46 fő
nappali ellátás: 70 fő
nemek közötti arány: 2/3 ffi -1/3 nő

A terápiás program hossza: 
1-1,5 év

A terápiába kerülés feltételei: 
Önkéntes jelentkezés
Az ambuláns ellátások esetében a felvételnek nem feltétele az absztinencia, de rövidebb-hosszabb távon törekszünk annak elérésére.

Kizáró okok:
Együttműködés hiánya
A szolgáltatással ütköző egyéb szociális/egészségügyi ellátás egyidejű igénybevétele

Térítési díj: 
Alapszolgáltatásaink ingyenesen vehetők igénybe, ill. a nappali ellátásban nyújtott étkeztetés esetében jövedelmi helyzettől függően térítési díj megállapítható.

Facebook