Alkoholizmus és más szenvedélybetegségek

BÁZIS Addiktológiai Szolgálat - PécsA kábítószer olyan kémiai anyag, amelynek hangulatbefolyásoló hatása van. A drogfüggőség (narkománia, toxikománia) fogalma azoknak a kémiai anyagoktól való függőségek formáit foglalja össze, amelyeknek hangulatbefolyásoló hatásuk van. Tehát az alkoholizmus is a drogfüggőség egyik formája.

Számos egyéb függőség is létezik, amelyekben külső kémiai anyag nem játszik szerepet. Ilyen például a társfüggés vagy a játékszenvedély.

Függőségek kezelése és rehabilitáció

Addikció - függőségek
Függőségek és szenvedélybetegségek kezelés Pécset. Leszoktatás és rehabilitáció.

A függőségről alkotott véleményünk

Felfogásunk szerint a szenvedélybetegségek, a kémiai és viselkedési függőségek primer, krónikus, progresszív és halálos betegségek. A függőséget, mint bio-pszicho-szociális betegséget tekintjük, mely az életfolyamatokat érintő (biogén) betegség, ami egyben hatással van a lélek (psziché) állapotára és a társas (szociális) kapcsolatokra is. A szenvedélybetegség – legyen az bármilyen formájú – az érintett egyén tragédiáján túl a környezete és családja életét generációkon át mérgezi.

Alkoholizmus, alkohol betegség
Alkoholbetegség – alkoholfüggőség

A szemléletünk, hogy a betegségelven, a változás-orientált felépülési modell követésén és az önsegítő közösségekben való részvételen alapulhat a szenvedélybetegségből való tartós józanodás. A felépülésre élethosszig tartó folyamatként tekintünk, mely során az absztinencia megtartásával elsajátítható annak képessége, hogy miként lehet konstruktívan együtt élni a betegséggel, és azt tünetmentesen tartani. A józanságot nem állapotként, hanrm életformaként definiáljuk, ami a rendellenesen működő családok intergenerációs hatásainak enyhítéséhez is hozzájárulhat.

 

Szenvedély vagy betegség? Ki a függő? Ki az alkoholista?

Drogfüggőség, alkoholfüggőség, szenvedélybetegségek
Drogfüggőség, alkoholfüggőség, szenvedélybetegségek

Segítünk önnek, ha kíváncsi, hogy kóros-e az alkoholhoz való viszonya vagy más szenvedélye.

– Ha életét megnehezíti.
– Ha már problémát okoz.
– Élete irányíthatatlannak tűnik.
– Ha ön van az alkoholért és nem az alkohol önért.
– Ha tanácstalan és tudni szeretné, hogy mit lehet tenni.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, és nem feltétele az absztinencia.

Amit teszünk

Csoportfoglalkozások-rehabilitációLegfontosabb célkitűzésünk, hogy szenvedélybetegek számára egyéni szükségletek szerint, differenciáltan tudjunk szolgáltatásokat nyújtani, mindenkinek azon a szinten, ahogy azt az állapota megkívánja.

Azoknak a többsége, akik igénybe veszik a szolgáltatásainkat  – a sikeres korai elérésnek is köszönhetően – még családban élnek és dolgoznak. Tapasztalataink szerint nagyon sok kliens esetében a szerfüggőségi problémáik előrehaladottak ugyan, de még nem indokolnak terápiás intézményi kezelést. Ez köszönhető a korai elérésnek is. Előfordulhat olyan helyzet is, hogy a hosszabb idejű intézményi kezelést életkörülményeik miatt nem tudják vállalni – gyermek, munkahely, beteg hozzátartozó, stb. Esetükben az addiktológiai tanácsadás ún. „ambuláns” formája a legmegfelelőbb és a leghatékonyabb módszer. Szükségesnek tartottuk emiatt – modell-kísérleti jelleggel – a terápiás kezelőintézmények módszereit közösségi, majd nappali ellátás és támogatott lakhatás keretei közé adaptálni, ezzel a rehabilitációnak ún. „ambuláns”, lakóhely-közeli formáját megvalósítani. Az érintettek azon igényére reagálnak ezek a kezelési formák, miszerint a szenvedélybetegségből való felépülési programjuk, józanodásuk minél inkább összeegyeztethető legyen társadalmi kötelezettségvállalásaikkal, melyek a munkahelyük, családjuk, egyéb szerepeikből adódnak és amelyek megtartása feltétele annak, hogy a szociális és társadalmi helyzetük tovább ne romoljon.

Ambuláns szolgáltatásaink

Intenzitását tekintve – a heti rendszerességű – egyéni tanácsadói szolgáltatásunkat – ajánljuk vagy akár a heti többszöri igénybevételt lehetővé tevő nappali ellátásunkat.
Ez utóbbi kezelési forma azoknak kíván segítséget nyújtani, akik ambulánsan szeretnének egy intenzív – egyéni és csoportos foglalkozásokra épülő – kezelésen részt venni. Intézményünk a tanácsadói szolgálat és a féléves bentlakásos rehabilitációs intézményi kezelések között elhelyezkedő alternatív kezelési formaként tekinthető.
Az Önnek megfelelő ellátási formát állapotfelmérés alapján, Önnel közösen választjuk ki.
Az ambuláns szolgáltatásainkról bővebben…

SZOLGÁLTATÁSAINK:

 • Fogyasztási szokások felmérése.
 • Információk a szenvedélybetegségről, függőségről, járulékos ártalmakról.
 • Tanácsadás rehabilitációs lehetőségekről, igény esetén közreműködés az igénybevételben.
 • Segítő beszélgetések, tanácsadás.
 • Segítségnyújtás krízishelyzetben.

Személyes célok, változtatásra motiváló tényezők feltárása.
Problémaelemzés, életvezetési nehézségek felmérése és stressz-, érzelmek-, indulatok kezelésének fejlesztése.
Visszaesés megelőzés.
Információk és segítségnyújtás szociális ügyintézéshez, munkához való hozzájutás segítése.

Csoportfoglalkozások

Cenaps Józanság Megtartó csoport
Férfi csoport
Női csoport
Változás csoport
Filmes csoport
Téma csoport
Lépés csoport
Fiatalok csoportja
Hozzátartozói csoport

Szabadidő szervezett eltöltésének segítése:

Közösségi programokkal (pl. adventi ünnepség, családi nap).
Szabadidős, kulturális, sportprogramok, kirándulások, szervezésével.

Akiknek ajánljuk

Szenvedélybetegek és hozzátartozóik.

A terápia célja:

A személyiséget pozitív irányban változtatni, szerektől és pótcselekvésektől mentes élet megvalósítása és az arra történő felkészülés. Gyökeres változás a gondolkodásban illetve a viselkedésben – a kognitív torzulások korrekciója –, máshogy gondolkodás, beszélés és cselekvés. Kizárólag erre specializálódott és felkészült csapat képes hatékonyan kezelni a szenvedélybetegeket.

Tiszta Ház -rehabilitáció

Tiszta ház rehabilitáció program - függőségekT ámogatott Lakhatás
I smeretszerzés
S zükségletek szerinti támogatás
Z árt és nyitott
T erápiás közösség
A bsztinens környezet
H ogyanok
Á tformálódás
Z avaró körülmények nélkül

 

Abban az esetben ajánljuk…

 • Szüksége lenne rá, de az élethelyzete nem teszi lehetővé az izolált, bentlakásos rehabilitációt.
 • A munkája mellett szeretne – kevésbé kötött keretek között – felépülési programban józanodni.
 • Bentlakásos rehabilitációs program után védett környezetben akar megerősödni illetve visszailleszkedni a társadalmi  környezetbe és ehhez „félutas házban” szeretne élni.
 • A függőségéből adódóan egzisztenciálisan nem vesztett el mindent, vannak még támogató családtagok, lakhatás, munka esetleg iskola, de a közeg ahol él veszélyes arra  – vagy lehetetlenné teszi –, hogy absztinenssé váljon vagy az maradjon.
 • Akár régóta a felépülésben van, azonban megreked egy bizonyos szinten és túl akar ezen jutni.
 • Már képes szer nélkül élni, viszont az egyéb keresztfüggőségeivel kapcsolatban segítségre van szüksége, hogy ne kockáztassa tartós józanságát.
 • Pécs környékén él, de anyagi és-/közlekedési lehetősége nem teszik lehetővé, hogy ambuláns kezelésben vegyen részt illetve az ország más részéből szeretné igénybe venni ambuláns rehabilitációs kezelésünket. Bővebben…

28 napos program

Ez egy új, speciális szolgáltatásunk, amely a klasszikus Minnesota Modell elvén alapul. Azok számára hoztuk létre, akiknek az élethelyzete nem teszi lehetővé, hogy hosszú távú, zárt intézményi bentlakásos kezelést vállaljanak – pl. vállalkozás működtetése vagy családi feladataik miatt -, azonban függőségük miatt szükségét érzik annak, hogy részt vegyenek felépülési programban és az erre fordítható idejük is kevés. Bővebben…

Facebook