Alkoholizmus és más szenvedélybetegségek

BÁZIS Addiktológiai Szolgálat - PécsA kábítószer olyan kémiai anyag, amelynek hangulatbefolyásoló hatása van. A drogfüggőség (narkománia, toxikománia) fogalma azoknak a kémiai anyagoktól való függőségek formáit foglalja össze, amelyeknek hangulatbefolyásoló hatásuk van. Tehát az alkoholizmus is a drogfüggőség egyik formája.

Számos egyéb függőség is létezik, amelyekben külső kémiai anyag nem játszik szerepet. Ilyen például a társfüggés vagy a játékszenvedély.

Függőségek kezelése és rehabilitáció

Addikció - függőségek
Függőségek kezelése – rehabilitáció

A függőségről alkotott véleményünk

Felfogásunk szerint a szenvedélybetegségek, a kémiai és viselkedési függőségek primer, krónikus, progresszív és halálos betegségek. A függőséget, mint bio-pszicho-szociális betegséget tekintjük, mely az életfolyamatokat érintő (biogén) betegség, ami egyben hatással van a lélek (psziché) állapotára és a társas (szociális) kapcsolatokra is. A szenvedélybetegség – legyen az bármilyen formájú – az érintett egyén tragédiáján túl a környezete és családja életét generációkon át mérgezi.

Alkoholizmus, alkohol betegségA szemléletünk, hogy a betegségelven, a változás-orientált felépülési modell követésén és az önsegítő közösségekben való részvételen alapulhat a szenvedélybetegségből való tartós józanodás. A felépülésre élethosszig tartó folyamatként tekintünk, mely során az absztinencia megtartásával elsajátítható annak képessége, hogy miként lehet konstruktívan együtt élni a betegséggel, és azt tünetmentesen tartani. A józanságot nem állapotként, hanrm életformaként definiáljuk, ami a rendellenesen működő családok intergenerációs hatásainak enyhítéséhez is hozzájárulhat.

Szenvedély vagy betegség? Ki a függő? Ki az alkoholista?

Segítünk önnek, ha kíváncsi, hogy kóros-e az alkoholhoz való viszonya vagy más szenvedélye.    Drogfüggőség, alkoholfüggőség, szenvedélybetegségek

Ha életét megnehezíti.

Ha már problémát okoz.

Élete irányíthatatlannak tűnik.

Ha már ön van az alkoholért és nem az alkohol önért.

Ha tanácstalan és tudni szeretné, hogy mit lehet tenni.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, és nem feltétele az absztinencia.


A Minnesota-modell

Amerikából származó, több hónapos terápiás program, amely nem csupán az egészségügy hagyományos ismereteire támaszkodik, hanem túlnyomóan saját tapasztalatokat megélő és felépülésben lévő önkéntes – vagy fizetett – munkatársakat alkalmaz. A modell az USA-ban már 1949 óta sikeresen és jól működik.

Minnesota-modell főbb jellemzői:

  • absztinenciára irányul
  • 12 lépcsős önsegítő csoportok elvein nyugszik
  • a függőségeket betegségként közelíti meg
  • intenzív programok: csoportterápia, felvilágosító előadások, tanácsadás

A terápia célja:

A személyiséget pozitív irányban változtatni, szerektől és pótcselekvésektől mentes élet megvalósítása és az arra történő felkészülés. Gyökeres változás a gondolkodásban illetve a viselkedésben – a kognitív torzulások korrekciója –, máshogy gondolkodás, beszélés és cselekvés. Kizárólag erre specializálódott és felkészült csapat képes hatékonyan kezelni a szenvedélybetegeket.


Függőségek és szenvedélybetegségek kezelése Pécsett, leszoktatás, rehabilitáció.
Addikció, alkoholizmus, drogfüggőség, gyógyszerfüggőség, játékszenvedély, társfüggőség, alkoholbetegség, alkoholfüggőség.
Facebook